အဝီစိတြင္း ( စက္ေရတြင္း ) အငွားလိုက္တူးေပးၿပီး ျခစ္ျခစ္ကုပ္ကုပ္ စုေဆာင္း ရတာေလးနဲ႔

အဝီစိတြင္း ( စက္ေရတြင္း ) အငွားလိုက္တူးေပးၿပီး ေရတြင္းတူးခမ်ား ရတာကို ၿခိဳးၿခံေခြၽတာစားေသာက္ေနထိုင္ၿပီး ျခစ္ျခစ္ကုပ္ကုပ္ စုေဆာင္းထားရွိၿပီး စုေဆာင္းရရွိေငြ ၄၅၀၂၀၀ဝိ/ ေလးဆယ့္ငါးသိန္းႏွစ္ေထာင္က်ပ္ ရရွိလာေသာအခါ ၂၀၀ဝိ/ကိုသုံးစြဲရန္ခ်န္ထားၿပီး ေလးဆယ့္ငါးသိန္း က်ပ္ကို စလင္းၿမိဳ႕သံဃာေတာ္မ်ား အ႐ုဏ္ဆြမ္းမခက္ခဲေစရန္ စလင္းၿမိဳ႕ သာသနဟိတေန႔စဥ္အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္းႀကီးသို႔ ရာသက္ပန္ေငြပင္ေငြရင္းပေဒသာပင္အျဖစ္ စိုက္ထူလႉဒါန္းလိုက္ပါေသာကုသိုလ္ရွင္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ယခင္ကလည္း အေမြဆိုင္ဝိုင္းေရာင္းရေငြမွ မိမိေဝစုရေသာ ၂၁၀၀၀၀ဝိ/ ႏွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းက်ပ္ကို ဘခင္ႀကီးဦးရာဆယ္၊ မိခင္ႀကီးေဒၚႏွင္း …

Read More